Pressemelding

Vi er glade for å fortelle at Unibak den 9. mars inngikk samarbeid med en av verdens største ovnsleverandør Revent. Dermed tar vi Unibak et steg videre, og ser frem til å tilby våre kunder ovner av høyeste kvalitet. 
  
Vår serviceavdeling har fått den nødvendige opplæring, og vi kjører full service på eksisterende Revent-ovner. Alle vitale reservedeler lagerføres.